Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
adriano66
7839 9929 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viachowchow chowchow
adriano66
adriano66
5298 b416
Reposted fromwentyl wentyl viafutureiscoming futureiscoming
adriano66
9171 33e9 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viamolotovcupcake molotovcupcake
adriano66
Reposted fromzelbekon zelbekon viaangusiasty angusiasty
adriano66
Reposted frommangoe mangoe viaOhSnap OhSnap
adriano66

Niespokojnie zerkałem na Ciebie i chciałem wierzyć, że z tego o czym myślisz część jest o mnie.

— VNM
Reposted frommorean morean vianiskowo niskowo
adriano66
Reposted fromzelbekon zelbekon viasucznik sucznik
adriano66
0937 d01b 500
Reposted fromnutt nutt viaHypothermia Hypothermia
adriano66
5143 af70 500
Reposted fromteijakool teijakool viagreywolf greywolf
adriano66
2886 82ad 500
Reposted fromFluffyou Fluffyou viamarciix marciix
adriano66
5637 7099 500
adriano66
3114 9d6d 500
Reposted fromgubert gubert viacattolico cattolico
adriano66
4020 e8a8 500
Reposted fromciasto ciasto vianiemniej niemniej
adriano66
Mówiłem nieomal milcząc. A w tym to ja jestem mistrzem, całe życie przegadałem w milczeniu i milcząc sam z sobą przeżyłem całą tragedię.
— Fiodor Dostojewski
Reposted frompesy pesy viamarciix marciix
adriano66
Reposted frommr-absentia mr-absentia viagruetze gruetze
adriano66
3934 822c 500
Reposted fromcarmenluna carmenluna viaMissDeWorde MissDeWorde
adriano66
Reposted fromFlau Flau viayoungandstupid youngandstupid
adriano66
0104 47f7 500
Reposted fromverdantforce verdantforce viaSoulPL SoulPL
adriano66
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl